Schatten van kinderen

Schatten van kinderen wil meer bewust onderwijs stimuleren, waarbij ook het hart een rol speelt! Onderdelen die aan bod komen zijn,  kinderyoga, mindfulness, coaching van leerkrachten, gedachtenkracht en mindset, nieuwetijdstherapie en intuïtieve ontwikkeling.

Kinderen zijn in deze tijd steeds bewuster en hebben al veel kennis in zich vanuit hun eigen innerlijke kern. In het onderwijs wordt kennis nog veel vanuit en met het hoofd aangeleerd. Kinderen van deze tijd hebben de verbinding nodig met hun innerlijke kern, hun ware zijn. Als je hun innerlijke kennis aanspreekt, dan kom je bij hun kracht, hun eigen kwaliteiten en talenten.

Wat voelt het kind, welke talenten heeft het kind in zich en welke talenten wil het kind daarvan ontdekken en ontwikkelen? 

Het is van belang dat kinderen niet alleen met en vanuit het hoofd leren, maar ook vanuit de verbinding met het hart en de kennis die al in het kind aanwezig is. Tevens is het belangrijk dat kinderen leren hun eigen grenzen en die van anderen te verkennen en lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. Dit is niet alleen voor de kinderen belangrijk, maar ook voor degene die de kinderen begeleiden, zoals leerkrachten en groepsleid(ster)ers. Welke delen raken kinderen in jou als leerkracht en waarom? Dit zijn vragen die een hele andere kijk op kinderen en handelen geeft.

Door te kijken naar welke talenten in het kind aanwezig zijn, ga je meer werken vanuit de kracht van een kind en niet vanuit een probleem. Dit geldt ook voor de leerkracht of begeleider. Door te werken met je eigen kwaliteiten en talenten blijf je dicht bij jezelf en kun je werken en leven vanuit je passie!